به پای بوس....
همیشه از حرمت بوی سیب می آید/// صدای پای ملائک عجیب می آید
خدایا چگونه در دوزخ جای بگیرم درحالی که امید به عفو تو دارم
آذر قم نیست تنها یک خیابان در شهر هست///از موسی مبرقع باغ اگر ریحانه داشت
میوه باغ دل موسی الرضا ابن الجواد///چون تو را هادی بلافصل از پدر مهدانه داشت
قبل
بعدی

چارت اداری

فراخوان ثبت نام خادم افتخاری
جهت انواع نذورات کلیک فرمائید